τηλ.2621362427 | Πλατεία Σ.Καράγιωργα ΤΚ 271 31 | dimospirgou@gmail.com   

Συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος και επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικονομικού έτους 2020